Ojczyzno
moich marzeń,
tęsknot, snów,
języka,
walecznych bohaterów,
poetów i epigonów patriotyzmu,
nie potrzeba nam
w czasie fetowania wolności
jutro ani za rok, za dziesięć lat
hasłowych antagonistów.
My, zwykli zjadacze chleba
chcemy:
nostalgicznej ciszy i podniosłego nastroju.
Biało-czerwonej zgody
w stulecie odzyskania niepodległości…
i rezolutnego – ojczyźnianego pokoju!
10 listopada 2018 r.
Vide: fot. pixabay
Author

Write A Comment