Vincent
wie, że ludzki kres
wzbudza w duszy
jednosylabowy lęk –
strach
przed bezsenną
pustką.

Przebodźcowany
życiem zamyka się
w sobie. W ramach
obrazów: “Irysy” i “Domy
w Auvers”.

Boi się m y ś l e ć
o jutrze bez końca.
Wiecznej arkadii…

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment