Natura – fascynująca i piękna od zawsze pociągała poetów i prozaików. Każdy z nich doskonale wiedział i wie, że jest wszechpotężna i tajemnicza, jak nieprzewidywalne i tajemnicze są nasze ludzkie losy naznaczone piętnem ostatecznego przeznaczenia. 
P O E Z J A  skali  W A R T O Ś C I 
LOS
Chociaż serce mojego miasta
bije wciąż nierówno,
deszczem porannym okalając rejową ulicę.
Drzewa lipowe wciąż dostojnie stoją,
zachęcając niespokojny LOS,
by odwiedził wraz z ptakami
tę piękną – prastarą okolicę.
Ile czasu
już wędruje po tym świecie.
Chwilami brodząc w rzece mieniącej się
zachodzącym słońcem?
Czuwając,
by ludzkie życie było święte,
oplecione miłości bezwarunkowej czynami,
wstęgą mierzalnego czasu
i pachnącym
laurowym wieńcem?
Najczystszą prawdą
chwalącą i ganiącą człowieka.
Usłużną,
cierpliwą, bogobojną
ze spojrzeniem zatopionym
w Krzyża Majestacie.
Pytam cię, nieodgadniona sekundo:
jak żyć, by dojść do celu –
i do Ciebie – siostro,
i mój zrodzony z miłości ludzkiej
bracie?
16 września 2019
Autor: Danuta Schmeling
Vide: * aksjologia – teoria wartości; fot – priv.
Author

Write A Comment