11714997_10205019821559594_1471255464_oPytania są narzędziami ciekawości siebie, świata i ludzi…Odwiecznym prawem dociekania prawdy o życiu.
***
On tylko powiedział:
pokochałaś mnie
i dla ciebie,
i twojego świata zaistniałem.

On tylko powiedział:
(…) a kiedyś życie skataloguje naszą miłość
i zabierze do archiwum.

Bliscy jego słów nie zignorowali,
tylko ona przemilczała wyznanie
i szybko przeszła na drugą stronę wiersza…

Przestraszyła się zwiastowania końca.
Duchowej
i cielesnej katastrofy.
Dubeltowej śmierci…

16 października 2015 r.

Author

Write A Comment