KOBIETA

Rozjaśnia
drogę życiu –
m ę ż c z y ź n i e –
wskazując drzwi
do miłości.
 
Ufna,
strzegąca domu,
potomstwa, obyczajów –
wspólnoty i jej wartości.
Wcale
nie taki puch marny,
jak pisał niegdyś poeta.
 
Kobieta
to ś w i ę t e  d o b r o
w królestwie
próżnego świata i człowieka.
 
Współczesna Hestia –
Vesta. Aktoreczka, poetessa –
dama.
Siostra, kochanka
i…
soczysta jak rajskie jabłko
kobieta – żona,
stworzona z żebra Adama.
 

Autor:  Danuta Schmeling

Author

Write A Comment