NIEUTRACENI

Dlaczego
piszemy?

Żeby
myśli jak emocje
wyrzucić
z wnętrza siebie,
żeby
coś znaczyć,
żeby
uciec od stagnacji,
żeby
uspokoić burzę w
sobie.

Imitujemy znaki
sł o w a – piękna.
Metaforyczności
życia.

Określamy
(bez pomocy
niczyjej) zakres
euforii,
żeby przetrwać
kolejne e t a p y
przemijania.

Lubimy
zaistnienie?

Lubimy być
podziwiani.

Autor: Danka Schmeling

Author

Write A Comment