“Żytosiewna Pani”

W kalendarzu rolnika
jest taki dzień,
któremu nie oprze się
ani serce gospodarza,
ani skrawek ziemi.
Gdy Matka Boska Siewna
wyjdzie w pole z g a z d ą
by pobłogosławić jesieni
i obsiać ziemię łaskami, i
ziarnami
ozimymi.

I nie ma żadnego znaczenia,
czy kult Matki Boga
z tradycją ludową mocno się
spłata.
Dary Jej szczodrej
miłości
obficie zaowocują
plonami –
niby krzak agrestu –
następnego l a t a…

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment