Przywilejem
jest ludzkie ż y c i e
nawet krótkotrwałe.

I wiara, że miłość w
sercach ludzi może
być na ziemi Adama
zapomnianym rajem.

I przyjaźń,
która nikogo nie rani,
dobra nie umniejsza.
Prawdziwie oddana
z twarzą anioła –
posłańca B o g a –
najwierniejsza.

I przywilej wiary,
czas i miejsce ż y c i a.                                                                                                                                              Prawo teologii natury –
jednokrotnego bycia!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment