EXPOSÉ
 
Nie jestem
“naskórkową patriotką”!
Kocham swój kraj
i nie zatracam swojej polskości,
bo bliskie sercu są mi:
p o l s k a m o w a,
chrześcijańskie tradycje,
k u l t u r a:
literatura piękna –
sztuka gestu i słowa.
Dom z malwami –
przodków moich
g n i a z d o.
Nie jestem
“naskórkową poetką”
bez empatii,
“użyteczną idiotką”
też nie bywam…
Nie wadzą mi na planecie
l u d z i e
mówiący j ę z y k a m i
ś w i a t a!
 
Autor: Danuta Schmeling
 
Vide:
1. * “naskórkowy patriotyzm” (sic!) – autor: Marek Jastrząb!
2. * “pożyteczni idioci” /użyteczni/ – pejoratywne określenie ludzi, którzy według mnie naiwnie wierzą, 
że “naprawiają świat”w jakiejś arcyważnej ideowo sprawie – współcześni entuzjaści rewolucji kulturowej
i społecznej, a także ludzie uprawiający medialny trolling na użytek partii, których są entuzjastami, etc…
 
 
 
 
 
 
Author

Write A Comment