Dzisiejszy świat przedkłada materializm nad duchowość, dlatego ja sprzeciwiam się  próżnemu pozerstwu i proszę o prawdziwą troskę oraz miłość w modlitwie. Nie tylko dla siebie, lecz także dla innych bliźnich – bogatych i biednych – bo tylko czujna obecność  Pana Boga w ludzkim życiu pozwala  człowiekowi pełnią miłości rozkwitnąć. Zapraszam do czytania – autorka bloga.

LIRYKA  ZWROTU DO ADRESATA

“Po prośbie”

Pomódl się za mnie czułą myślą
gdy będę miała kolejne urodziny –
imieniny…
Miłość ani życzliwość
nie potrzebuje żadnej
widowni, bukietów róż
ani rozgłosu.

Poleć mnie
w cichej modlitwie Panu Bogu,
by prowadził mnie cierpliwie
przez życia mojego wyboiste
k o l e i n y,
bym dotknęła sensu miłości
bez zbędnego – teatralnego
patosu.

Miej mnie w swojej pamięci,
jeśli chcesz i musisz.
Oszczędź pustych gestów –                                                 zbytecznych słów,
módl się za mnie skrycie.
Ja Ci to swoją modlitwą za dnia
wynagrodzę, byś jak ja przeżył
pięknie swoje niebanalne życie.

Autor:  Danuta Schmeling

Legnica, 12 września 2022

Author

Write A Comment