“Niewygodna prawda”

Humanitarna śmierć
jak wmawia zło życiu –
nie istnieje!
Prawe i mądre serce
to rozumie.
Zaślepione i naiwne
woli udawać,
że jest na odwrót,
że nie w i e.

I choć poeta napisał
w wierszu,
że prawd i wolności –
jak luster – jest wiele.

Jedyna prawda mówi:
zło fałszujące dobro
zabija ludzi!
Prawo Boże
jest przed prawem
l u d z k i m
na Ziemi i w Niebie!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment