“Stan umysłu”

Miłość i słowa
mają swój rytm
biologiczny. Są
jak cząstki
jesiennego
wiersza uwikłane
w emocje rymów.
Ufają życiu,
nawet
sobie!

W trybie przysługi?
Wystarczy
pomyśleć!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment