DZIĘKUJĘ CI, PANIE - liryka wyznania - osobista

Czasu mam,
nie wiem ile.
Z trudem ostatnio
wchodzę pod Świętą Górę Życia.
Potykam się,
ufając Ci, Panie,
że mam jeszcze wiele
trudnych – krętych –
wyboistych dróg
i ścieżek do przebycia.
Poznania Ciebie
i siebie!
Serc ludzkich głębinę.
Nim złożę z siebie ofiarę,
Panie!
Dziękuję Ci,
że ciągle jeszcze żyję!
Że kocham
i, że jestem kochana,
smakując na bladej jak bibuła twarzy
muśnięcie ust gorących – kochanych.
Czerpiąc miłość i radość
z tego, że jestem Córką swojego Boga –
Pana.
I...
pięknych – dobrych ludzi przez niebo mi ofiarowanych,
że JESTEM TWOJĄ PODDANĄ Z WYBORU!

Nantes, 21 stycznia 2020
Vide: fot. priv.

Życzenia
opłatkiem miłości
w ten ŚWIĘTY WIECZÓR
się stają.
Zapachem sianka
pod obrusem białym.
Pustym miejscem przy długim –
polskim – stole,
szopką przy świerkowej choince
z Maryją, Józefem
i Jezusem małym…

Zewsząd
anielskie głosy
z Nieba dobiegają.
Siostra bratu,
brat siostrze
składa najszczersze życzenia.

Mąż żonie i dzieciom,
żona mężowi… i małym wnuczętom,
i tak do ostatniego słowa
z miłością flirtują,
z sercem gorącym igrają.
Szkoda tylko,
że podczas wieczerzy,
(łamania się opłatkiem, śpiewania radosnych kolęd)
przy rodzinnym (wigilijnym) stole –
ukochanych rodziców już z nimi nie ma.

Jezus mały światu błogosławi,
potęgą światła i miłości
Ziemię z Niebem scala.
By dobro nad złem triumfowało,
a miłość Boża
Ziemię falą jedności dusz i serc
w ten ŚWIĘTY WIECZÓR
jak morską kipielą zalała…

Danuta Schmeling

Ciągle jestem pod wielkim wrażeniem mowy noblowskiej Pani Olgi Tokarczuk, stąd ten manifest – wierszoproza…* Podmiotem lirycznym wiersza jest nieczuły obserwator, będący w…

Continue Reading
Na salonach facebooka
łączy piszących
– LITERATURA –
JA i TY liryczne
zewsząd kokietuje
czytelnika
prozą wersologicznego
życia.
 
Liryczne TO
nie istnieje
w wierszoprozie…
 
Kim jest TO?
PERSPEKTYWICZNYM
KONSTRUKTEM
czwartoosobowej,
czułej narracji.
Rzekomo
„zna myśli i wątpliwości
Boga”. 
TO oderwane od
wielogłosowości
internetu.
Mitologii czasów.
Odbiegające od
teorii prawd zastałych,
anachronicznych.
 
Konteksty
nowomowy,
nowoprozy,
nowomody
wykraczają poza widnokrąg
prawieków.
Prawiek dla nich nie istnieje.
 
Są proletariacko niezależne,
mocno zeświecczałe.
Niereligijne,
ale swojsko brzmiące –
ponowoczesne.
Czyli jakie?
 
Autor: Danuta Schmeling
Vide: ” (…) ” –  zasłyszane w mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

Córce w Dniu Urodzin (bez komentarza) – liryka wyznania

Zanim
Cię urodziłam,
byłaś we mnie
światłem grudniowym
spoza kadru XX wieku.
Tęskniłam za Tobą.
Wypatrywałam Cię jak cudu.
Ósmego,
płaczem zwiastowałaś swoje życie,
zmieniając wyczekiwanie
w skopiowaną miłość…
Teraz jesteś,
w pierwszej i drugiej osobie!
Bywasz
radością i smutkiem,
i przekornie idziesz ku dobru…
Trwasz w zasięgu słów
(nie)wypowiedzianych –
zakodowanych w polsko-francuskiej
frazie,
choć kiedyś BYŁAŚ
POZA  wszelkim CZASEM.
Autor: Danuta Schmeling
8 grudnia 2019