“Marzenia
pozornie naiwne”

Chciałoby się żyć
w kraju pełnym z g o d y
dla miłości własnej oraz
cudzej w y g o d y.

Chciałoby się obudzić
w lepszej Europie i świecie,
by nie musieć myśleć o wojnach –
zagładzie wartości,
nowym (bez)ładzie –
resecie.

Autor: Danuta Schmeling

“FOYER w teatrze życia” Rozsypały się srebrne gwiazdy po błękicie nieba. Życie w Polsce do snu ułożyło się jak małe dziecię. Czyjeś serce od serca odwróciło się plecami…

13 w piątek o 13 godzinie przestało bić serce Paulette – francuskiej – niemłodej już dziewczynie. Żegnaj! Autor: Danuta Schmeling

TAUTOLOGIA Jestem rzekomo zero-jedynkowa. i dlatego nie udało się jemu nakłonić mnie do s w o j e j prawdy. Zyski? Ktoś włączył światło przejrzałam na oczy. Nie…

“Stan umysłu” Miłość i słowa mają swój rytm biologiczny. Są jak cząstki jesiennego wiersza uwikłane w emocje rymów. Ufają życiu, nawet sobie! W trybie przysługi? Wystarczy pomyśleć! Autor:…

Mimo swojego słusznego wieku, ciągle szukam odpowiedzi na pytanie: Czym jest miłość? – i ciągle mam wątpliwości, że dobrze ją definiuję. Państwo też tak mają? Zapraszam do skonfrontowania…

Życie ma to do siebie, że bardzo lubi z nudnej monotonii upleść jesienny obraz cudzej egzystencji. Upoetyzować czas i chwilę, potrząsając wskazówkami zegara, by nic nie umknęło uwadze…