Człowiek jako istota inteligentna, często zastanawia się nad sensem powtarzanych sekwencji dnia i  nocy… Także i ja poddałam się temu zamyśleniu, a oto jego efekt.

***

Składamy się z powtórzeń,
ciągów dni i nocy.
Uczuć, które są w nas uśpione,
bądź tkwią w chwalebnej miłości mocy.
Składamy się z naszych marzeń,
które się gdzieś pogubiły,
bądź tkwią pomiędzy nieba jasnego sferami.
Składamy się z powtórzeń, choć nie jesteśmy cyframi.

Author

Write A Comment