“(…) poetą bywa się, a wiersze tylko zdarzają się i wokół nich pieni się życie, toczy się świat…” – Krzysztof Gąsiorowski

Liryka hermetyczna – pierwszego poziomu językowego

 

***

***
Milczące myśli
Milczące słowa
Milczące frazy
Milczące interpretacje
W wymiarze logicznych paradoksów
Uobecnienia języka
Moje doświadczenia przekute na żelazne podkowy
W osobowym odbiorze nieosobowego wiersza
W krajobrazie legnickich elementów
Jego naddanego znaczenia
A może…(?)
W wewnętrznej sferze niewidzialnych
Lecz wyobrażalnych uczuć
Zamkniętych w skawalonym wierszu
Poćwiartowanym na strofy i milczące tropy
W rymach wybrzmiałych ontologią liryzmu…
6 lutego 2018 r.
 Vide: fot. priv.
Author

Write A Comment