“Ot i cała prawda”

Ludzie są piękni,
kiedy powstają z klęczek.
Uwolnieni
z grzechów b e z
zbitych dowodów
ich odpuszczenia.

Nikt nie
wytknie ich palcami,
bo są czyści.
Nie ukamienuje słowami,
które nie są od Boga.

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment