Nieziemskie byty – aniołowie – koncertują przed obliczem Boga.
A gdy jest taka potrzeba reemigrują na ziemię,
by dodać ludzkości otuchy.
A potem – kiedyś,
gdy nadejdzie odpowiedni czas,
niosą rzesze ludzi na wzgórza i pozaziemskie oazy niebiańskiej krainy,
aby dać za zgodą Pana każdemu z nich wieczne szczęście…

Author

Write A Comment