“Obłożona słowem”

Tolerancja
to najbardziej
nadużywane
w świecie słowo klucz
do
nowoczesnej Europy
z zanikiem wartości.

Ja stawiam jej granice,
by nie pomylić:
głupoty z mądrością
dobra ze złem,
kłamstwa z prawdą,
miłości z bezczelną
blagą.
I choć
nie pozycjonuję ludzi,
pozwalam sobie (i bliźnim)
na wybór przyjaciół.
Wersów w wierszu!
Język ukrytych znaczeń
nie ma we m n i e
wyjątkowej mocy.
Piszę wprost!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment