Mimo swojego słusznego wieku, ciągle szukam odpowiedzi na pytanie: Czym jest miłość?  – i ciągle mam wątpliwości, że dobrze ją definiuję. Państwo też tak mają?
Zapraszam do skonfrontowania się z moim wierszem.

L I R Y K A

Miłość
ma swój autorytet
zrodzony ze słowa
i emocji.
Języka świata,
które jest owocem
zewnętrzych świadectw
bez martyrologii.

Miłość
jest owocem tajemnicy!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment