Miej serce i patrzaj w serce ” – któż z nas nie zna tej szlachetnej, poetyckiej frazy? Ale dobry Bóg dał nam jeszcze rozum, żebyśmy z niego wszyscy mądrze korzystali, gdy chciwe serce zaczyna manipulować ludzkimi uczuciami… Pozbawione jest pokory i uczciwości. Co należy wtedy począć? Oczywiście należy włączyć myślenie. To jedyny sposób, żeby nie dać się naiwnie wykorzystać przez roszczeniowych ludzi i pozwolić sobie zabrać wolność decydowania o wszystkim, co nas w każdej sferze naszego życia i działania dotyczy.
LIRYKA SPOŁECZNA (z kardiologicznym akcentem)
1.
POMYŚLMY…
Gdy człowiek
kieruje się wyłącznie sercem,
czyniąc wbrew logice i sobie,
wtedy staje się obiektem manipulacji,
naiwnie pozwalając zakopać swoją WOLNOŚĆ
w socjotechniki – bezdusznym, ciemnym grobie.
Gdy manipulujące serce
traci prawość,
pozwalając na rozedrganie emocjami
(nie)swojego sumienia
wtedy zwycięża obłudne zło,
gdyż tegoż sumienia nie ma…
2.
DOM
Mój dom
jest moją
Ojczyzną.
Dziedzictwem
szlachetnej –
sprawiedliwej dobroci.
Darem serca,
troski o jutro –
szkaplerzem czystej
jak łza miłości…
Mój dom
jest moją
Ojczyzną.
W nim zakwitają słowa,
co prosić o więcej chciwym –
nienasyconym – sercem nie muszą.
Wystarczy im to,
co ofiarował nieprzewidywalny los,
by oddać HOŁD pamięci –
WDZIĘCZNOŚCI
z pokornej modlitwy
obojga rodziców duszom.
Autor: Danuta Schmeling
Vide: fot. pixabay
Author

Write A Comment