Lubię niedzielę, to czas na kontemplowanie mojego Boga i siebie. Sposób na wyrażenie miłości i dziękczynienia (za życie) swojemu Stwórcy. Ci, z Państwa, którzy nie wierzą, niech przemilczą ten wiersz lub po prostu pominą ten wpis. Życzę Wszystkim miłej i dobrej niedzieli.

“Syn Józefa”

I rozmawiali z Nim o wszystkim:
o Betlejem i Jeruzalem,
o codziennej modlitwie,
o miłości nieprzyjaciół swoich,
o grzechu (Marii z Magdallah),
o drogocennej perle i o kąkolu na roli,
o winnicy pańskiej,
o miłości bliźniego,
o ukrytym skarbie i o talentach,
o dobrym i złym drzewie,
o wdowim groszu,
o synu marnotrawnym,
o miłosiernym Samarytaninie,
o zagubionej owcy i o drachmie,
o potrzebie cierpienia,
o łamaniu chleba i przebaczaniu win,
o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Syna Człowieczego
zrodzonego z Maryi,
a także o powtórnym Jego przyjściu.

22 maja 2016 r.

Author

Write A Comment