Liryka wyznania
 
Życie
dało mi pióro do ręki,
bym mogła opisać Ciebie.
Mój dom nieopodal falującej rzeki
nieobliczalny smutek,
który miesza mi w sercu i w głowie.
Życie
dało mi pióro do ręki,
bym miłość i radość opisała.
Zapach kwiatów, smak goryczy cierpki
i mądrość, i przestrogi,
które na przyszłość dali mi Tato i Mama.
Życie
dało mi pióro do ręki,
bym w niemodnym sztambuchu
ludzi bliskich mojemu sercu słowami utrwaliła.
Dziękując im za chwilę uwagi,
szczęście, które wraz z nimi dzieliłam.
 
Autor: Danuta Schmeling
Author

Write A Comment