Przed laty poezja miała struktury słowne wiązane rymem, dzisiaj coraz częściej istnieją w przestrzeni literackiej wiersze bezrymowe z dużą ilością niedomówień, skrótów myślowych, lingwistycznych i znaczeniowych tworów, z którymi trudno sobie poradzić, by wiedzieć, co autor autorka mieli na myśli, stąd ten wiersz…

Poezjo skrótów!
XX wieczna.
Pozbawiona rymów – turpistyczna.
Z polskim życiorysem – kulawa,
dlaczego jesteś taka niemrawa?
Dlaczego jesteś taka nadpsuta –
niemocą poetów skuta?
Okradziona z metafor wiosen i miłości,
zapachu trawy i czerwonych, dorodnych maków.
Poezjo konfederatów nastających na słowa,
czy jesteś na zmiany gotowa?
03 stycznia 1985r.

Author

Write A Comment