„(…) polskie Emmaus”

MOJE POLSKIE EMMAUS
Jaki będzie
człowieczy k o n i e c ?
Okaże się
na mecie!
Czy wiara … w
r e z u r e k c j ę Jezusa
i w zbawienie człowieka
była prawdą
czy fałszem?
Ja jednak nie nauce –
paradygmatom laickiego myślenia –
lecz Synowi Boga wierzę,
kładąc na szalę
Jego m i ł o s i e r d z i a
los swój człowieczy
i w Stwórcy –
Prawdzie z Prawdy –
pokładając miłości nadzieję…
Żyję z Bogiem i dla Boga, i bliźnich!
 
Autor:  Danuta Schmeling

Pamiętam tamtą zapłakaną – wczesną wiosnę. Kwitły fiołki, czerwono-żółte tulipany. Byliśmy we dwoje w domu, nie było już na świecie Mamy. Mówiłeś mi, Tato, że życie bardzo…

ZASTRZK MIŁOŚCI – liryka Wkłucie nie bolało wcale Było nawet miło. A co było potem? Mój Boże! Nic złego się nie zdarzyło. Hmm… Aż nagle – z…

PRAWDY OCZYWISTE Są egzystencjalne d o b r a, których kupić się nie da. Miłości, szczęścia, spokojnego życia – swojego przeznaczenia… Są chwile, których powtórzyć nie można. Pierwszych…

KOBIETA Rozjaśnia drogę życiu – m ę ż c z y ź n i e – wskazując drzwi do miłości. Ufna, strzegąca domu, potomstwa, obyczajów – wspólnoty…

Z A G W O Z D K A Czy w uprawianiu poezji chodzi o p r ó ż n ą sławę, biblioteczne regały – zwycięskie piedestały? Raczej…

Liryka wyznania Nauczyłeś mnie, jak kochać życie. Czym jest mądra tolerancja. Miłość bez zimnej kalkulacji, z promykiem nadziei i słońca… Nauczyłeś mnie, jak cieszyć się krótką chwilą. Czym…

BEZIMIENNIE Jesteś dzisiaj nieuchwytnym cieniem z milczącej przeszłości. Wspomnieniem z bursztynowymi oczami oczyszczonymi z każdego grzechu – pożądania jutra. Nienazwanej czułości wybrzmiałej pustymi literami. Ukrył Cię święty…

LIRYKA Chciałabym czasem zakosztować niewerbalnej ciszy, pobyć sam na sam ze swoimi myślami. Dość mam wirtualnej wspólnoty, która s k u t e c z n i e…

1. W dłoni ściskam hebanowy krzyżyk. Medytując, pokornie proszę Boga, by nigdy w mojej ojczyźnie nie doszło do ubóstwienia człowieka i władzy! Drugiego Babilonu. Jak dziecko wierzę w…