“Historia pewnej miłości”

Dawno temu,
gdy o miłosierdziu B o g a
ziemia wiedziała niewiele,
choć pokorne serce
siostry Faustyny z a
sprawą Pana w ukryciu
czciło je – wolą rozumu,
jak
małe dziecko,
rozpoznawało.
Pan przemówił do Niej
i poprosił Ją, by święte
Jego oblicze
namalowano.
I czczono je w pierwszą
po
Wielkiej Nocy – niedzielę.

Zgodnie
z Jego wolą cały świat
poznał tę miłość.

Siostrę Faustynę
wyniósł do chwały ołtarzy.

Zawołanie:
Jezu, ufam Tobie! –
po świecie jak krew
Pańska się rozlało…

I wypowiadamy je
z radością – ufną miłością
co dnia w świętą godzinę.

Autor: Danita Schmeling

Author

Write A Comment