RETROSPEKCJA
wg kobiecego postrzegania prawdy, z twarzą niemłodej chrześcijanki – poetki:
To ważna dla świata
historia.
Niebanalna dla urody
i wartości – s e n s u
ż y c i a.
Taka najprawdziwsza
z Góry i Krainy Moria,
szukająca pełni blasku
miłości,
zwartej z człowiekiem
oraz naturalną potęgą
słońca i księżyca.
To ważna dla świata
historia.
Zmieszana z prawem
B o g a,
tajemnicą męki.
Pustego grobu.
Taka najprawdziwsza,
pokorna.
Wzbudzająca skruchę
serca, wyniesiona do
rangi m i s j i świętej
dla ratowania dusz ludzkich
przez Mesjasza – człowieka
w chwale nieba
przy
dźwiękach harfy
i złotego r o g u.
To ważna dla świata
historia,
poszukująca miłosiernej
pociechy,
wiecznego spoczynku –
przebaczenia.
Stojąca w drzwiach duszy
w nieba progu.
Taka najprawdziwsza dla
wiecznego
zbawienia!
 
Autor: Danuta Schmeling
Author

Write A Comment