“World Poetry Day po polsku”
I co z tego,
że długo mnie znasz,
s k o r o
nie rozumiesz,
że nie szukam
w pisaniu ziaren gorczycy –
ani radosnej – pustej sławy.
Szukam słów żyjących
higienicznie –
bez urazy do ludzi oraz
ś w i a t a
dla wspomożenia siły i wiary.
 
Głębokie myśli i treści
porywają mnie bardziej
niż frywolne metafory
czy apostrofy
do lubieżnej jak miłość
nagiej pościeli będącej
w objęciach Orfeusza.
Wyrosłam z nadymanej
erotyki, za tym tęskni  m o j a
dusza…
 
Potrzebuję dystansu d o
życia – powagi romansu.
 
Dlaczego tak mam,
dźwigając siebie?
 
Nie przeceniam
tajemnic alkowy –
wersów z  gniewną duszą
wzburzoną niby
wiatr – chcę ocalić  wersy,
kocham poezję
i jej emocjonalny ś w i a t!
 
Autor: Danuta Schmeling
Author

Write A Comment