Niech
nikt nie okrada
mnie z narodu.
Nie narzuca mi
strachu i nędzy.

Nie wierzę
polityce, bo łupi
ojczyznę m o j ą
z suwerenności
dla obcej ideologii –
wolności,
pieniędzy.

Jestem wierna
polskiej fladze.
Obcej
w sercu nie noszę.

Nacjonalistką też
nie jestem, chroń
mnie przed t y m
Boże!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment