PERSONA NON GRATA
Ona – intruz pośród kwiatów –
chwastów.
Ona – synonim impertynencji i…
rozbujanego do granic absurdu
własnego ego.
Taka Pani nikt –
dość już tego!
On – groteskowy frant.
On – synonim powikłanego życia i…
certyfikowanej próżności.
Taki Pan nikt –
pozbawiony empatii i kultury,
i bezinteresowności.
 
Autor: Danuta Schmeling

 

Author

Write A Comment