Panowie!
Mężczyzna nie musi być nazbyt piękny,
byle był dobroduszny i mądry,
pogodny i życzliwy
dla wybranej przez siebie kobiety tkliwy
i w miłości naprawdę szczerze oddany,
romantyczny, skromny  po prostu Wspaniały.

Author

Write A Comment