Oddaliłaś się nieco od  rzeczywistości.
W bezkresie wyobraźni ciągle szukasz wytchnienia.
W jesiennej plusze chowasz emocje dla ocalenia siebie
i mężczyzny, któremu na imię: Przyjaciel…

Author

Write A Comment