Rok Norwidowski – w hołdzie poecie
Ostatnia z bajek 
o poecie blednie.
 Tym, 
co z tęsknoty za Polską   
jak liść na peryferiach Ivry usychał
 i skonał.
Szkoda
żeś o nim Polaku – obywatelu
zapomniał,
bo dzięki “Fortepianowi Chopina”,
“Mojej piosnce [II]”, “Mojej ojczyźnie”, etc.
o Jego geniuszu –
losie Wielkiej Emigracji –
się dowiedział.
Dostrzeż więc piękno,
i duszy polskiej –
na obczyźnie g r a n i e.
Zważ słowa – proroctwa wieszcza.
Skłoń głowę
nad Jego rozgoryczonym,
nędznym ż y c i e m
oraz wielkiej poezji
pisaniem.
Oddaj hołd poecie!
Geniuszowi poematów
i niepospolitego
wiersza!
 
Autor: Danka Schmeling
Author

Write A Comment