Życzę Wszystkim Czytelnikom bloga: Ocal słowa – wierszem i prozą –  zdrowia, miłości, błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, a tym, którym religia nie jest bliska – po prostu miłego wypoczynku…

KOLĘDA CHOJNOWSKO-LEGNICKA

Anioły
nie płaczcie w niebie.
Pan nie opuszcza was na wieki.
Ma do spełnienia mesjańskie zadanie:
otworzyć na całą ludzkość swoje dziecięce powieki
wydorośleć i przynieść światu radość, znieść pychę, zło i cierpienie.
Ma ofiarować z siebie
rozsiane po ziemi całej miłosierne zbawienie
i uczynić z nas dzieci Boga prawdziwego.                                                                                                                                           Anioły
nie płaczcie w niebie.
Nie chcemy tego!
Pragniemy Waszego zrozumienia i litości.
My zwykli ludzie
stworzeni z grzechu pierworodnego
i z zaślepionej miłości,
szukamy światła – sfery czystości,
byśmy w niej przetrwali.
Powstali prawą duszą,
przestali być przez grzech zdeptani i mali.
Bezpańscy – zniewoleni.
A tego przecież nie chcielibyście bracia Anieli,
więc zaśpiewajcie z ludźmi w krąg:
Bóg się rodzi!
Niech zbawia się miłością świat cały                                                                                                dla Bożej i ludzkiej chwały!
Niech w Jezusie
powstanie betlejemskim światłem –
w strumieniach wód mądrości brodzi.
Uczyni świat błogosławionym –
w Narodzenie Pańskie
w Ziemi Judzkiej – świętej –                                                                                               prawdziwie wywyższonym!

Danuta Schmeling

Author

Write A Comment