Pamięci mojego Wujka I. Ł. – który zmarł dzisiaj nad ranem. Niech oczarowany Bogiem, Jego Synem – Ich potęgą, raduje się wiecznym szczęściem i Rajem.
PRZESŁANIE DO LUDZKOŚCI
Znajdziecie mnie
w zagajniku leśnym
i na rozstajach prastarej ziemi,
gdzie wszystko dobre
lub złe zdarzyć się może.
Gdzie ptaki zwarte z niebem
szukają letnią i jesienną porą
ziaren chleba życia
na wypłowiałym od słońca
i grzechów ugorze.
Znajdziecie mnie
pośród “malutkich” świata tego,
których “wielcy” wojną
i niegodziwością w ziemię
zakrwawionymi butami wgniatali.
Ja ich wyciągam z niewoli zła
i uzdrawiam z mąk,
bo myśli (serca) ku mnie
i Ojcu mojemu skierowali.
Prosili o pomoc!
Znajdziecie mnie pośród Tych,
co miłość za szlachectwo duszy
i ciała mają.
Co kręte drogi prowadzące do mnie,
za swoje własne obrali
i bez lęku, i wstydu uznają.
Znajdziecie mnie w tunelu prawdy,
co światłością światła
na finiszu życia (waszego) zaistnieje.
Gdzie wszystko stanie się jasnym,
triumfującym dobrem
i nie będzie przypominać w niczym,
umiłowaną przeze mnie
i Ojca mojego
matkę ziemię.
16 marca 2018 r.
Vide: fot. priv.
Author

Write A Comment