HEROICA

Europa,
w historii świata,
po raz drugi
przygląda się zaciekłej
walce o wielką
Ukrainę.

Pomaga
strategią sankcji,
świętego oburzenia
i jak Piłat u m y w a
ręce!

Akt
oskarżenia:
Zaniechanie!

Tylko
śmierć – wbrew pozorom –
wyzwala życie.

Przenikając kraj
i
zmęczone ciała
walecznych obrońców
tworzy heroiczny m i t
ukraińskiego
Westerplatte.

Autor: Danuta Schmeling

Vide: fot. priv.

Author

Write A Comment