PRZECINEK i KROPKA

Czym
jest N i c?
Nieistnieniem!
Wiem,
co zaimek ów znaczy!

N i c,
czyli niebyt – nicość –
pustka w pustce.
Mizerność słowa
albo
nieokreślony –
niepoliczalny rodzaj
ludzkiej aktywności –
zawieszenie w bezbarwnej –
nijakiej próżni,
a nawet zaprzeczenie czasu,
początku i końca życia,
i rozpaczy.

Czym są przecinek i kropka,
chodzący zawsze w parze?

Kontynuacją pisania i jej końcem.
Zaprzeczeniem
trójliterowego N i c – nieistnienia
zdarzeń.
Takie małe – wielkie C o ś!

Danuta Schmeling

Author

Write A Comment