Szanowni Państwo, mam przyjemność napisać kilka prostych zdań o spotkaniu z dziećmi – uczniami klasy 3 “A” – Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze, które odbyło się dnia 21 maja 2019 r. we wczesnych godzinach lekcyjnych. Niniejsze spotkanie miało charakter oficjalny, którego celem było przybliżenie jeleniogórskim uczniom (edukacji wczesnoszkolnej), jak wygląda praca poety – pisarza – twórcy i z czego wynikają różnice pomiędzy poezją i prozą… – oczywiście w bardzo uproszczonym, ale merytorycznym skrócie. Następnie krytycznej analizie literackiej poddano treść dwóch krótkich opowiadań : “Kim jest Zuzia?” i “Oswajanie, bajanie” pochodzących z utworu pt. “Tropicielka słów” oraz ukazanie ich walorów edukacyjnych i wychowawczych … 
Za zaproszenie i przemiłe spotkanie dziękuję przede wszystkim organizatorce spotkania, wychowawcy klasy 3 “A'”, Pani mgr Małgorzacie Soból oraz uczennicom i uczniom ww. zespołu klasowego.  
 
Author

Write A Comment