17342992_1882149898670087_3364722896276980309_n

Dzisiaj będzie krótko, najkrócej jak się da: Szanowni Państwo, proszę o jedno – pomilczmy razem!

1.
“Mistrz formy i estrady” – pamięci W. Młynarskiego

Poeta zamilkł. Już po wszystkim.
Serce w bezruchu
spoczęło na laurach nieba.
Słowa się kirem bezsłowia okryły,
bo tak rzekomo było trzeba…(?)

Poeta odszedł. Już po wszystkim.
Wiersze – piosenki –
osierocone po nim w szufladach zostały.
A ja się pokornie pytam Boga:
Dlaczego właśnie teraz,
poeta musiał odejść do Twojej, Panie, chwały?

Poeta zamilkł. Już po wszystkim.
Lecz przetrwa w wersach
myśli wyrecytowanych – wyśpiewanych:
w grze w zielone,
w biografii – ulubionej leszczynie,
dziedzictwie satyry,
niezrównanych prawdach –
formach emocji z gracją zaakcentowanych.
Poeta odszedł…

Legnica, 16 marca 2017 r.

Vide: fot. priv.

Author

Write A Comment