Czym jest wolność? Prawem do życia, miłości, przyjaźni, czczenia Pana Boga, godnej śmierci, przemijania… Prawem do pisania scenariusza własnego jestem!

***

Ruchem ręki kreślisz
przestrzeń, której na imię: Wolność Słowa.
Piórem umoczonym w kałamarzu zuchwałych myśli

toczysz na żywej kartce papieru walkę o zaistnienie,
bez angażowania w świat fikcji niepotrzebnych ofiar.
Nie jesteś wieszczką, zwą Cię kreacją.
Zmyśleniem!
Rebeliantką z wyboru,
wyzwoloną spod jarzma milczenia.
Kobietą silną w gębie,
bez oznak (ziemskiego) zniewolenia.

 

Author

Write A Comment