Wewnętrzne zło nie jest równe zewnętrznemu dobru.
Zawsze obija się o krawędź czyjejś egzystencji.
Czyha na ludzką godność,
by pozbawić człowieka stabilizacji i pewności siebie…
Na szczęście dobro w ludziach triumfuje!

Author

Write A Comment