CLARZE ADELI

“Notre-Dame”

Jest cisza i noc,
i pomiędzy nimi
j a.
Rezonuję
zlepkiem ufności,
bo jestem
gotowa na konfrontację
z p o ż a r e m d u s z y.
Priorytetem jest miłość!
Myśli drżą.
Niewygodnie mi z nimi.

T o
Twoja katedra
Notre-Dame?

Nie umiem tego nazwać.

Idź!
Trzeba m i ł o ś ć i wiarę
w człowieka odgruzować.
Złe emocje ugasić!
Teraz albo n i g d y!

Paryż, 24 kwietnia  2019

Autor: Danuta  Schmeling

Author

Write A Comment