Na salonach facebooka
łączy piszących
– LITERATURA –
JA i TY liryczne
zewsząd kokietuje
czytelnika
prozą wersologicznego
życia.
 
Liryczne TO
nie istnieje
w wierszoprozie…
 
Kim jest TO?
PERSPEKTYWICZNYM
KONSTRUKTEM
czwartoosobowej,
czułej narracji.
Rzekomo
“zna myśli i wątpliwości
Boga”. 
TO oderwane od
wielogłosowości
internetu.
Mitologii czasów.
Odbiegające od
teorii prawd zastałych,
anachronicznych.
 
Konteksty
nowomowy,
nowoprozy,
nowomody
wykraczają poza widnokrąg
prawieków.
Prawiek dla nich nie istnieje.
 
Są proletariacko niezależne,
mocno zeświecczałe.
Niereligijne,
ale swojsko brzmiące –
ponowoczesne.
Czyli jakie?
 
Autor: Danuta Schmeling
Vide: ” (…) ” –  zasłyszane w mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk
Author

Write A Comment