Oto miejsca spoczynku ludzi  porzuconych przez swoje własne  dusze. Braci i sióstr zamkniętych w ciemnicy zimnych grobów – dla świata straconych.                                           Ja wierzyć w to nie chcę i wcale nie muszę!  Oni żyją! Mają s i ę  dobrze. Są blisko Boga. Wstawiają się za nami wszystkimi, gdy widzą,                          jak przepełnia nasze życie boleść i pożerająca trwoga…

Autor: Danuta Schmeling 

Author

Write A Comment