Polacy:
bracia i siostry!

Nauczmy się
mówić do siebie
bez piekielnej
nienawiści, jak rodacy –
a nie żadni wrogowie!

Zjednoczmy siły,
by nie wchłonęła
nasz kraj “mitteleuropa”,
jak
pragną tego niektórzy
europosłowie.

Ufajmy z rozwagą
słowom. W życiu liczą
się czyny.
Miejmy odwagę myśleć
samodzielnie,
by nie musieć
szukać w sobie i innych
Polakach winy.

Autor: Danita Schmeling

Vide: Źródło internetowe – domena publiczna:

* mitteleuropa –  niemieckie słowo określające (wg F. Naumanna) nowy porządek w sercu Europy!

Author

Write A Comment