W EPOCE STRACHU
Łaską
jest mieć
w życiu szczęście,
dom pełen
dobrych słów, gestów
oraz ludzi,
którzy ciągle szanują
i kochają.
Łaską jest być
dla siebie i innych
po ludzku dobrym,
gdy świat bezdusznie karci i
uniża człowieka,
bo ofiar smutku
jest mu ciągle mało i mało.
Łaską jest żyć
i cieszyć się miłością,
co nie kłamie,
ani jak klaun w cyrku
nikogo nie udaje.
Łaską jest być
lepszą wersją siebie,
bez wyrachowanej pozy
dzielić się z człowiekiem
darami serca:
chlebem i obiecanym –
wyobrażonym rajem.
 
Autor: Danuta Schmeling
Author

Write A Comment