Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kim
byli obarczeni pogardą i winą
żołnierze z lasu?
Ci,
których zasługi i bohaterstwo
wymazywano z pamięci narodu – (pokoleń) – minionych czasów?

Niezłomni i cisi
wierzący w sens walki –
Polaków wolnościowe ideały?

Obrońcy niepodległości Ojczyzny,
rzucajacy na stos historii
swoje życie, obarczone ciężarem
własnej ofiary?

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment