POWOŁANY

Oto Ten,
który zstąpił z N i e b a,
spinający świat słowem
(agrafą) miłości –
pragnieniem jego zbawienia.

Oto On,
święty nad świętymi.

Pan ze Światłości!
Poczęty z Maryi i z B o g a
przed wszystkimi czasami
dla ludzi i świata ocalenia…

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment