Liryka wyznania

Lubię,
gdy poezja zadaje
pytania. Gdy dobro
pulsujące w niej
miłością przodków i Boga
przenika człowieka!

Lubię,
gdy prawda kroczy
przed metaforą,
a słowa prędkością rzuconej
strzały zatrzymują się
w sercach ludzi.
Tam, gdzie los ich posyła!

Autor: Danuta Schmeling

Author

Write A Comment