Życzę Państwu dobrej, błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia. Autorka bloga.
Na sklepieniu nieba
białe anioły
na cymbałach
i harfach w niedzielny poranek
rzewnie Panu grają,
w chojnowskiej izbie
stary ojciec wdzięcznym biciem serca
i cichą modlitwą
za łaski życia pokornie Stwórcy dziękuje.
Kłania się Bogu,
chwilą miłości i skupienia adoruje,
oddając cześć Trójcy Świętej,
zmysłami serca ani rozumu niepojętej.
A potem radośnie
przemienia miłość
i dostojną ciszę w słowa
i tak woła:
Panie!
Niech imię Twoje wiatr
po ziemskich górach i dolinach niesie.
Po ogrodach, parkach, ulicach miast,
strumykach górskich,
jeziorach i zielonym iglasto-liściastym
lesie.
Niech wielbi Cię, Panie,
każde stworzenie
i będzie Twojej niewysłowionej potęgi
cieniem. Alleluja!
11 lutego 2018 r.
Vide: fot. priv.
Author

Write A Comment