Czym jest wolność? Jaką powinna być wolność? Dla kogo jest zarezerwowana wolność? Retoryka tych pytań jest niebanalna, ale czy uzasadniona?

Domorośli poeci nie potrzebują otuchy,
wyciągają wiersze zza pazuchy
i bałamucą ludzi słowami,
które w żadnym wypadku nie są ociężałe…

Domorośli poeci od czasu do czasu bywają niemrawi,
jak zdziczałe uczucia.
Puści, jak klatki po papugach
i innych ptakach fruwających po wrzosowym niebie,
żyjący w niedosycie wolności – miłości potrzebie…

Author

Write A Comment